برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

affectio societatis

معنی affectio societatis در دیکشنری تخصصی

affectio societatis
[حقوق] مال الشرکه

affectio societatis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی affectio societatis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )