برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1391 100 1

affectio societatis

معنی affectio societatis در دیکشنری تخصصی

affectio societatis
[حقوق] مال الشرکه

affectio societatis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی affectio societatis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )