برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

aestivation


رجوع شود به: estivation، نهاد، تابستان گذرانی، رخوت تابستانی

واژه aestivation در جمله های نمونه

1. When in hibernation or aestivation will have to reduce or even stop watering, let the bulbs can get enough rest.
[ترجمه ترگمان]وقتی در خواب زمستانی یا خواب کافی است تا آبیاری را کاهش داده و یا حتی آبیاری را متوقف کند، بگذارید که لامپ‌ها به اندازه کافی استراحت کنند
[ترجمه گوگل]هنگامی که در خواب زمستانی یا زود رسانا مجبور به کاهش یا حتی توقف آبیاری، بگذارید لامپ بتواند به اندازه کافی استراحت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Is suitable for Relieves summer heat and aestivation, health care.
[ترجمه ترگمان]برای گرمای تابستان Relieves و مراقبت‌های بهداشتی مناسب است
[ترجمه گوگل]مناسب برای تسکین حرارت تابستان و عزیمت، مراقبت های بهداشتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A farther investment in the distinguishment of A. japonicus was needed in different phases of aestivation .
[ترجمه ترگمان]سرمایه‌گذاری بیشتر در the ای japonicus در مراحل مختلف of مورد نیاز بود
[ترجمه گوگل]سرمایه گذاری دورتر در تشخیص A japonicus در مراحل مختلف احیاء مورد نیاز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I would like to find a cave, and then ...

معنی aestivation در دیکشنری تخصصی

aestivation
[بهداشت] تابستان خوابی

معنی کلمه aestivation به انگلیسی

aestivation
• summer dormancy (zoology); manner in which the petals and leaves of a flower bud are arranged (botany); passing of a summer in a specific place (also estivation)

aestivation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی aestivation

کلمه : aestivation
املای فارسی : استیوتین
اشتباه تایپی : شثسفهرشفهخد
عکس aestivation : در گوگل

آیا معنی aestivation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )