برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

aerology

/eˈrɑːlədʒiː/ /eəˈrɒlədʒɪ/

معنی: هواشناسی، جوشناسی
معانی دیگر: بخشی از علم هواشناسی که با شناخت هوا (به ویژه در ارتفاعات بالا) سر و کار دارد

بررسی کلمه aerology

اسم ( noun )
مشتقات: aerologic (adj.), aerological (adj.), aerologist (n.)
• : تعریف: the branch of meteorology that deals with the entire atmosphere, esp. the upper atmosphere.

مترادف aerology

هواشناسی (اسم)
aerology
جوشناسی (اسم)
aerology

معنی aerology در دیکشنری تخصصی

aerology
[عمران و معماری] هواشناسی - جوشناسی
[زمین شناسی] هواشناسی ، جوشناسی
[آب و خاک] جوشناسی

معنی کلمه aerology به انگلیسی

aerology
• branch of meteorology which studies the upper part of the atmosphere

aerology را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی aerology

کلمه : aerology
املای فارسی : ارلگی
اشتباه تایپی : شثقخمخلغ
عکس aerology : در گوگل

آیا معنی aerology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )