برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

aeolian harp

/iːˈoʊliənˈhɑːrp/ /iːˈəʊliənhɑːp/

(موسیقی) چنگ بادی، الت موسیقی بادی شبیه بجعبه

بررسی کلمه aeolian harp

اسم ( noun )
• : تعریف: a musical instrument consisting of an open box with gut strings stretched across it that produce rising and falling sounds when wind passes over them.

معنی کلمه aeolian harp به انگلیسی

aeolian harp
• stringed box-shaped musical instrument sounding when wind passes through it, wind harp

aeolian harp را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی aeolian harp

کلمه : aeolian harp
املای فارسی : ائولین هارپ
اشتباه تایپی : شثخمهشد اشقح
عکس aeolian harp : در گوگل

آیا معنی aeolian harp مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )