برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1558 100 1
شبکه مترجمین ایران

aelf sligned gate technology

معنی aelf sligned gate technology در دیکشنری تخصصی

aelf sligned gate technology
[برق و الکترونیک] فناوری گیت خود تنظیم فرایند فلزی سازی گیت روی پولک ، در تولید MESFET های گالیم آرسنید ( GaAs ) پیش از انجام یون نشانی ، به این ترتیب از قرار گرفتن صحیح گیت روی ناحیه واکنشی با آلایش یکنواخت اطمینان حاصل می شود .

aelf sligned gate technology را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی aelf sligned gate technology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )