برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

aed

واژه aed در جمله های نمونه

1. Elderly patients have decreased protein binding of AEDs resulting in a higher unbound fraction.
[ترجمه ترگمان]افراد مسن پیوند پروتئین AEDs را با کسر امتیاز بالاتر کاهش داده‌اند
[ترجمه گوگل]بیماران سالمند پیوند پروتئینی AED را پایین آورده اند که منجر به کسر ناخواسته بالاتر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some AEDs are more tightly bound to protein than others.
[ترجمه ترگمان]برخی از AED ها نسبت به بقیه نسبت به هم فشرده هستند
[ترجمه گوگل]برخی از AED ها نسبت به دیگران نسبت به پروتئین نسبتا قوی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Designed for safety, The Home AED will only treat shockable heart rhythms. It will even coach you through the steps of CPR.
[ترجمه ترگمان]برای ایمنی طراحی شده‌است، AED ی خانه تنها با ریتم‌های تپش قلب سازگار است حتی از طریق احیای قلبی ریوی به شما آموزش می‌دهد
[ترجمه گوگل]خانه AED فقط برای ایمنی طراحی شده است، فقط ریتم قلب تکان دهنده را درمان می کند این حتی شما را از طریق مراحل CPR راهنمایی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Conclusbo : It'suggsts that ras gene aed p 53 gene mutation may be related ...

مخفف aed

عبارت کامل: Alpha Epsilon Delta
موضوع: واحدهای محاسباتی
آلفا اپسیلون دلتا

معنی کلمه aed به انگلیسی

aed
• basic unit of currency in the united arab emirates

aed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Rasool
دستگاه پرش عضله
مهدی رستمی گله دار
دفیبریلاسیون خارجی خودکار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی aed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )