برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1690 100 1
شبکه مترجمین ایران

adze

/ædz/ /ædz/

معنی: تیشهء نجاری، تیشه زدن، با تیشه صاف کردن

واژه adze در جمله های نمونه

1. If an adze was used, smaller trees might have been more practical so that one finished square might be one round long.
[ترجمه ترگمان]اگر یک adze مورد استفاده قرار گیرد، درخت‌های کوچک‌تر ممکن است عملی‌تر بوده باشند به طوری که یک مربع کامل ممکن است یک دور باشد
[ترجمه گوگل]اگر یک آگهی استفاده شود، درختان کوچکتر ممکن است عملی تر باشند به طوری که یک مربع به پایان رسید ممکن است یک دور دور باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In exchange they eagerly proffered jade adze blades as well as weapons and articles of clothing.
[ترجمه ترگمان]در مقابل، با حرص و ولع تیغه‌های یشم سبز و همچنین سلاح و مواد منفجره را تسلیم کردند
[ترجمه گوگل]در عوض، آنها مشتاقانه تیغه های یشم و همچنین سلاح ها و لباس های مختلف را پیشنهاد دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Maori obtained their nephrite adze blades by cutting grooves from either face of a boulder, using abrasives and water.
[ترجمه ترگمان]مائوری تیغه their را با برش شیارهای روی سنگ، با استفاده از abrasives و آب به دست آورد
[ترجمه گوگل]مائوری با استفاده از برش های شیار از هر دو صورت تخته سنگ، با استفاده از مواد ساینده و آب، تیغه های خود را به صورت Nephrite تکه تکه کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف adze

تیشهء نجاری (اسم)
adz , adze
تیشه زدن (فعل)
adz , adze
با تیشه صاف کردن (فعل)
adz , adze

معنی عبارات مرتبط با adze به فارسی

تیشه نجاری

معنی adze در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] تیشه زدن ، با تیشه صاف کردن

معنی کلمه adze به انگلیسی

adze
• sharp tool used to roughly cut and shape wood
• an adze is a heavy tool with a blade that is used for cutting and shaping wood.

adze را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی adze

کلمه : adze
املای فارسی : ادز
اشتباه تایپی : شیظث
عکس adze : در گوگل

آیا معنی adze مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )