برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

adoptive

/əˈdɑːptɪv/ /əˈdɒptɪv/

معنی: انتخابی، اقتباسی، مربوط به قضیه پسر خواندگی عیسی
معانی دیگر: منتخب، برگزیده، (به فرزند خواندگی یا پدر خواندگی و غیره) پذیرفته شده، اتخاذی

بررسی کلمه adoptive

صفت ( adjective )
مشتقات: adoptively (adv.)
(1) تعریف: of or pertaining to adoption.

- Several agencies in the state provide adoptive services.
[ترجمه ترگمان] چندین موسسه در این ایالت خدمات انتخابی را تامین می‌کنند
[ترجمه گوگل] چندین آژانس در دولت خدمات پذیرش را ارائه می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: related as the result of adoption.
متضاد: natural

- The child lives with his adoptive parents.
[ترجمه ترگمان] کودک با والدین اختیاری خود زندگی می‌کند
[ترجمه گوگل] کودک با والدین اتباع خود زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه adoptive در جمله های نمونه

1. his adoptive country
کشوری که به عنوان وطن اختیار کرده بود

2. He was brought up by adoptive parents in London.
[ترجمه ترگمان]او توسط والدین اختیاری در لندن تربیت شد
[ترجمه گوگل]او توسط والدین پذیرفته شده در لندن مطرح شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She is under an obligation to her adoptive mother.
[ترجمه ترگمان] اون تحت اجبار مادر خونده - ش هست
[ترجمه گوگل]او تحت تعهد مادر مادری خود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her adoptive mother was a housekeeper.
[ترجمه ترگمان] مادر خونده اون یه خدمتکار بوده
[ترجمه گوگل]مادر adopter او یک خانه دار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She is under an obligation to her adoptive father.
[ترجمه ترگمان] اون تحت اجبار پدر خونده - ش هست
[ترجمه گوگل]او تحت تعهد پدر پدرش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف adoptive

انتخابی (صفت)
adoptive , selective , elective , optional , appointive
اقتباسی (صفت)
adoptive
مربوط به قضیه پسر خواندگی عیسی (صفت)
adoptive

معنی کلمه adoptive به انگلیسی

adoptive
• adopted; pertaining to one who adopts; pertaining to something or someone who has been adopted
• someone's adoptive parents are the people who have adopted them.
adoptive father
• man who has adopted a child
adoptive parents
• parents who adopt a child of other parents as their own child

adoptive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی بیگی
فرزندپذیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی adoptive

کلمه : adoptive
املای فارسی : ادپتیو
اشتباه تایپی : شیخحفهرث
عکس adoptive : در گوگل

آیا معنی adoptive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )