برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1396 100 1

adopt a decision

معنی کلمه adopt a decision به انگلیسی

adopt a decision
• decide, make a decision, make a choice

adopt a decision را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رومزی
تصمیم اتخاذ کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی adopt a decision مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )