برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

adiabatic curve

معنی adiabatic curve در دیکشنری تخصصی

adiabatic curve
[ریاضیات] خم بی در رو

adiabatic curve را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

salman
نمودار بی دررو در فیزیک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی adiabatic curve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )