برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1661 100 1
شبکه مترجمین ایران

adiabatic approximation

معنی adiabatic approximation در دیکشنری تخصصی

adiabatic approximation
[ریاضیات] تقریب بی در رو
[آب و خاک] تقریب بی دررو

adiabatic approximation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی adiabatic approximation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )