برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

adequately

/ˈædəkwətli/ /ˈædəkwətli/

معنی: بسی
معانی دیگر: بقدرکافی، باندازه کافی، چنانکه تکافونماید، بطورمناسب

واژه adequately در جمله های نمونه

1. we didn't thank him adequately
به اندازه‌ی کافی از او سپاسگزاری نکردیم.

2. Does television adequately reflect the ethnic and cultural diversity of the country?
[ترجمه ترگمان]آیا تلویزیون به اندازه کافی منعکس‌کننده تنوع قومی و فرهنگی کشور است؟
[ترجمه گوگل]آیا تلویزیون به اندازه کافی تنوع قومی و فرهنگی کشور را منعکس می کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He had failed to prepare adequately for the task before him.
[ترجمه ترگمان]او نتوانسته بود به اندازه کافی برای این کار پیش از او آماده باشد
[ترجمه گوگل]او به اندازه کافی برای وظیفه پیش از او آماده نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Vitamin B 6 must be adequately supplied.
[ترجمه ترگمان]ویتامین B ۶ باید به اندازه کافی تامین شود
[ترجمه گوگل]ویتامین B 6 باید به اندازه کافی تامین شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The punishment should adequately reflect the revulsion felt by most people for this appalling crime.
...

مترادف adequately

بسی (قید)
very , much , adequately , lot , often

معنی adequately در دیکشنری تخصصی

adequately
[ریاضیات] به قدر کافی

معنی کلمه adequately به انگلیسی

adequately
• sufficiently, suitably; passably, tolerably

adequately را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علیزاده
Sufficiently
Akbar Dorri
در خورند، در خور ، متناسب
سعید باقری
Your phonehas been optimizeobadequatelyبه ترجمه فارسی چه میشود معنی کامل
Reza nematnia
به اندازه کافی ، به درستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی adequately

کلمه : adequately
املای فارسی : ادقواتلی
اشتباه تایپی : شیثضعشفثمغ
عکس adequately : در گوگل

آیا معنی adequately مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )