برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

adenoma

/ˌædɪˈnoʊm/ /ˌædɪˈnəʊm/

معنی: ورم غدهای، ورم خوش خیم بافت غدهای
معانی دیگر: (پزشکی) تومور خوش خیم، آموی غده ای، هوغده، آدنوم، طب ورم غده ای

بررسی کلمه adenoma

اسم ( noun )
مشتقات: adenomatous (adj.)
• : تعریف: a usu. benign tumor that starts in a gland or has a glandlike arrangement of cells.

واژه adenoma در جمله های نمونه

1. In addition, mast cells in normal colon, adenoma, or carcinoma samples consistently showed strong positive staining for cytochrome P450 3A.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، سلول‌های دکل در colon طبیعی، adenoma یا نمونه‌های carcinoma به طور پیوسته رنگ‌آمیزی مثبت قوی برای cytochrome P۴۵۰ ۳ A را نشان می‌دادند
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، سلول های مشت در نمونه های کولون، آدنوم یا کارسینوم طبیعی، رنگ آمیزی قوی مثبت را برای سیتوکروم P450 3A نشان دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Each digestion included a positive colorectal carcinoma or adenoma control known to contain a mutation at codon
[ترجمه ترگمان]هر هضم شامل یک غده سرطانی colorectal مثبت یا کنترل adenoma بود که شامل جهش در کدون بود
[ترجمه گوگل]هر هضم شامل یک کارسینوم مثبت کولورکتال یا کنترل آدنوم شناخته شده است که حاوی جهش در کدون است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Results Among lacrimal gland tumors, the pleomorphic adenoma, adenoid cystadenocarcinoma, pleomorphic adenocarcinoma and adenocarcinoma were very common.
[ترجمه ترگمان]نتایج در بین تومورهای غده اشکی، pleomorphic adenoma، adenoid cystadenocarcinoma، pleomorphic adenocarcinoma و adenocarcinoma بسیار رایج بودند
[ترجمه گوگل]نتایج تومورهای غدد بزاقی، آدنوم پلومورفیک، آدنوئید سيستادنوکارسينوما، آدنوکارسينوم پلومورفيک و آدنوک ...

مترادف adenoma

ورم غدهای (اسم)
adenoma
ورم خوش خیم بافت غدهای (اسم)
adenoma

معنی adenoma در دیکشنری تخصصی

adenoma
[بهداشت] آدنوم

معنی کلمه adenoma به انگلیسی

adenoma
• benign tumor shaped like a gland; benign tumor which originates in a gland

adenoma را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی adenoma

کلمه : adenoma
املای فارسی : آدنوما
اشتباه تایپی : شیثدخئش
عکس adenoma : در گوگل

آیا معنی adenoma مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )