برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

addressable

/əˈdresəbl̩/ /əˈdresəbl̩/

معنی: نشانی پذیر

بررسی کلمه addressable

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of address.

واژه addressable در جمله های نمونه

1. A pixel addressable printer can obviously reproduce a bit mapped image, and page description formats have developed to allow this.
[ترجمه ترگمان]یک چاپگر addressable پیکسل می‌تواند به طور واضح یک تصویر نقشه‌برداری شده را ایجاد کند، و فرمت های توصیف صفحه برای اجازه دادن به این کار توسعه پیدا کرده‌اند
[ترجمه گوگل]یک چاپگر قابل پذیرش پیکسل می تواند بطور قطع تصویر یک تصویر بیتی را تولید کند و فرمت های توصیف صفحه توسعه داده شده است تا این اجازه را به وجود آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The 32-bit Solaris addressable memory structure is shown in Figure
[ترجمه ترگمان]ساختار حافظه addressable ۳۲ ۳۲ بیتی در شکل نشان‌داده شده‌است
[ترجمه گوگل]ساختار حافظه addressable 32-bit Solaris در شکل نشان داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In this study, a light addressable microelectrode array (LA-MEA) chip and multichannel recording system has been developed to measure electrophysiological signals of neural cells.
[ترجمه ترگمان]در این مطالعه، یک آرایه microelectrode addressable light (LA - MEA)و یک سیستم ضبط چند کاناله برای اندازه‌گیری سیگنال‌های electrophysiological از سلول‌های عصبی توسعه داده شده‌است
[ترجمه گوگل]در این مطالعه، یک سیستم ثبت تراشه و چند کاناله آرایه میکروالکترودهای (MA-A) نور، برای اندازه گیری سیگنال ها ...

مترادف addressable

نشانی پذیر (صفت)
addressable

معنی عبارات مرتبط با addressable به فارسی

نشانی پذیر تا ذره
نشانی پذیر تالقمه
نشانی پذیر از روی محتوی

معنی addressable در دیکشنری تخصصی

addressable
[کامپیوتر] آدرس پذیر ، نشانی پذیر .
[کامپیوتر] بایت آدرس پذیر ؛ بایت نشانی پذیر
[کامپیوتر] کاراکتر نشانی پذیر
[کامپیوتر] نشانی پذیری کلمه

addressable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Babak
قابل حل
داداش کایکو
قابل شناسایی
مهرشاد
این واژه صفتی است که به فارسی درست چونین ترجمه می‌شود

یک؛ رسیدگی‌کردنی

نمونه‌جمله انگلیسی
Letʼs start with the more easily addressable issues
با مسئله‌های آسانتر رسیدگی‌کردنی بیاغازیم/شروع کنیم

دو؛ در علوم کامپیوتر معنی می‌دهد نشانیدار یا آدرسدار، یا نشانیمند

نمونه‌عبارت انگلیسی
addressable memory
حافظهٔ نشانیدار

واژه‌های نشانی‌پذیر و آدرسپذیر غلط نیستند ولی به معنای addresable نیستند.

نشانی‌پذیر چونان که از ساخت واژه فهمیده می‌شود معنا می‌دهد؛ آنکه یا آنچه که نشانی پذیرد یا قبول کند،این نیز از واژه‌های پرشمار مندرآوردی ای است که سردرگم‌کننده و مبهم اند.

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی addressable

کلمه : addressable
املای فارسی : اددرسبل
اشتباه تایپی : شییقثسسشذمث
عکس addressable : در گوگل

آیا معنی addressable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )