برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

additive set function

معنی additive set function در دیکشنری تخصصی

additive set function
[ریاضیات] تابع مجموعه ای جمعی

additive set function را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی additive set function مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )