برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

additive inverse

/ˈædətɪvˌɪnˈvɜːrs/ /ˈædətɪvɪnˈvɜːs/

(حساب) معکوس جمعی، قرینه، وارون افزایشی

معنی additive inverse در دیکشنری تخصصی

additive inverse
[ریاضیات] معکوس جمعی، عنصر متقارن، قرینه، عکس جمعی، وارون جمعی، قرینه ی جمعی، عضو معکوس در جمع
[ریاضیات] عنصر وارون جمعی

additive inverse را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی additive inverse

کلمه : additive inverse
املای فارسی : ادیتیو اینورس
اشتباه تایپی : شییهفهرث هدرثقسث
عکس additive inverse : در گوگل

آیا معنی additive inverse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )