برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

additive functor

معنی additive functor در دیکشنری تخصصی

additive functor
[ریاضیات] تابعگون جمعی

additive functor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی additive functor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )