برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

adder subtractor


افزایشگر و کاهشگر

معنی adder subtractor در دیکشنری تخصصی

adder subtractor
[ریاضیات] مدار جمع و تفریق کننده

adder subtractor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی adder subtractor

کلمه : adder subtractor
املای فارسی : اددر سوبترکتر
اشتباه تایپی : شییثق سعذفقشزفخق
عکس adder subtractor : در گوگل

آیا معنی adder subtractor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )