برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

add up


1- سرجمع کردن، به هم افزودن 2- درست درآمدن

بررسی کلمه add up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to bring one to a logical conclusion; to make sense.

- The detective lamented that the clues simply did not add up.
[ترجمه ترگمان] بازرس اظهار تاسف کرد که سرنخ‌ها هم به سادگی آن را جمع و جور نکرده است
[ترجمه گوگل] کارآگاه تردید کرد که سرنخ ها به سادگی اضافه نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- His quitting at this time just doesn't add up.
[ترجمه ترگمان] او در این زمان از کارش دست می‌کشد، فقط اضافه نمی‌کند
[ترجمه گوگل] ترک او در این زمان فقط نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه add up در جمله های نمونه

1. Add up the numbers in each column.
[ترجمه ترگمان]اعداد را در هر ستون اضافه کنید
[ترجمه گوگل]اعداد را در هر ستون اضافه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Five and eleven add up to sixteen.
[ترجمه س] پنج و یازده با هم سرجمع شانزده میشوند
|
[ترجمه ترگمان]ساعت پنج و یازده به شانزده می‌رسد
[ترجمه گوگل]پنج و یازده تا شانزده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Let's add up the pros and cons.
[ترجمه ترگمان]بیایید مزایا و معایب خود را اضافه کنیم
[ترجمه گوگل]بیایید مزایا و معایب را اضافه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Can you add up this column of figures?
[ترجمه ترگمان]می‌توانید این ستون از اعداد را اضافه کنید؟
[ترجمه گوگل] ...

معنی عبارات مرتبط با add up به فارسی

1- معنی دادن 2- بالغ شدن بر 3- رسیدن به، حاکی بودن 4- قابل قبول بودن

معنی add up در دیکشنری تخصصی

add up
[ریاضیات] جمع کردن

معنی کلمه add up به انگلیسی

add up
• have a sum of, sum up; make sense, form an understandable conclusion
add up to
• be rational or logical, be understandable; develop into; add up in number add up in quantity

add up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kolahsaz.A
رفتن او درست در این زمان قابل قبول نیست
عاطفه موسوی
مساوی شدن با
آرش اکبری
در oxford : معقول و منطقی به نظر رسیدن
طراوت
.Add up: to become more and more
میلاد علی پور
تطابق داشتن، مطابقت داشتن، مطابق بودن، همخوانی داشتن، هماهنگ بودن
سیروس ایروانی
جمع زدن
محاسبه مجموع (کل) چند عدد
سارا
مقبول بودن، مطابق بودن ،معقول بودن
Dark Light
* Trevor Noah talking about donald trump :
His story about why he killed soleimani isn't adding up
(Trevor Noah)
داستان ترامپ درباره اینکه چرا سلیمانی را کشت معقول بنظر نمیرسه (مطابقت نداره و گویا درست نیست این حرف)

*پس میشه درست بنظر رسیدن و معقول بنظر رسیدن معنا کرد add up رو
معین کریمی
جور بودن
manishayan
بیشتر و بیشتر
English User
فزونی یافتن، افزون شدن
درست و جور در آمدن
مهدی کائینی
با عقل جور در آمدن

It doesn't add up
با عقل جور در نمیاد
مریم فتحی سلمی
تلبار کردن
افزودن به قبلیا
روی هم جمع شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی add up

کلمه : add up
املای فارسی : عدد آاپ
اشتباه تایپی : شیی عح
عکس add up : در گوگل

آیا معنی add up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )