برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

adaptive enzyme

معنی adaptive enzyme در دیکشنری تخصصی

adaptive enzyme
[خاک شناسی] آنزیم سازگار

adaptive enzyme را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی adaptive enzyme مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )