برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

adaptive differential pulse code modulationADPCM

معنی adaptive differential pulse code modulationADPCM در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] مدوله سازی پالس-رمز تفاضلی تطبیقی روشی برای رمزگردانی کانال مدوله سازی پالس-رمز64کیلوبیت در ثانیه به هریک از کانال های 16،24،32 یا 64 کیلوبیت در ثانیه یا بر عکس.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی adaptive differential pulse code modulationADPCM مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )