برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

actuation

/ˌækt͡ʃuˈeɪʃn̩/ /ˌækt͡ʃuˈeɪʃn̩/

معنی: تحریک، بکار اندازی، بکارگماری

واژه actuation در جمله های نمونه

1. Actuation – can be supplied with a hammerblow handwheel, manual gear set, electric motor operator, pneumatic Globe valve calss 300Lb or hydraulic cylinder operator.
[ترجمه ترگمان]actuation - می‌تواند با دستگاه hammerblow handwheel، تنظیم لوازم دستی، اپراتور موتور الکتریکی، شیر گلوب pneumatic ۳۰۰ lb یا اپراتور سیلندر هیدرولیک تامین شود
[ترجمه گوگل]اعمال - می توان با یک چرخ دستی چکش چکش، مجموعه چرخ دستی، اپراتور موتور، پنوماتیک Globe شیر 300Lb یا اپراتور سیلندر هیدرولیک عرضه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The actuation system controls the unidirectional PWM direct - current machine using the interior bridge circuit of L 29
[ترجمه ترگمان]سیستم تحریک PWM سه تک جهتی PWM را با استفاده از مدار پل داخلی L ۲۹ کنترل می‌کند
[ترجمه گوگل]سیستم فعال سازی دستگاه مستقیم PWM یک طرفه را با استفاده از مدار داخلی L 29 کنترل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This paper presents an analysis of the redundant actuation of a 4 of freedom parallel machine.
[ترجمه ترگمان]این مقاله یک تحلیل از تحریک اضافی ۴ دستگاه موازی با آزادی را ارایه می‌دهد
[ترجمه گوگل]در این مقاله، یک تحلیلی از عملکرد بیش از حد یک دستگاه موازی آزاد 4 ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ر ...

مترادف actuation

تحریک (اسم)
instigation , incitement , persuasion , fret , boil , actuation , stimulation , stimulus , excitation , fomentation , agitation , excitement , animation , inanition , suasion , incitation , snit
بکار اندازی (اسم)
actuation
بکارگماری (اسم)
actuation

معنی کلمه actuation به انگلیسی

actuation
• activation, bringing into motion; motivating into action

actuation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
مهندسی کنترل:عملگر
m.javid
پاف (در اسپری)
حجتی
مهندسی مکانیک: فعال سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی actuation

کلمه : actuation
املای فارسی : اکتواتین
اشتباه تایپی : شزفعشفهخد
عکس actuation : در گوگل

آیا معنی actuation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )