برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

actual instruction

/ˈækt͡ʃəwəlˌɪnˈstrəkʃn̩/ /ˈækt͡ʃuəlɪnˈstrʌkʃn̩/

دستور العمل واقعی

actual instruction را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی actual instruction

کلمه : actual instruction
املای فارسی : اکتوال اینستروکتین
اشتباه تایپی : شزفعشم هدسفقعزفهخد
عکس actual instruction : در گوگل

آیا معنی actual instruction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )