برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

acts of defiance

acts of defiance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا میرحسینی
اقدامات تخاصمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی acts of defiance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )