برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

active duty


خدمت تمام وقت (به ویژه در نیروهای مسلح)، خدمت زیر پرچم

بررسی کلمه active duty

اسم ( noun )
• : تعریف: the status of full-time service or work, esp. in the military.

- He's been in the reserves, but he will soon go on active duty.
[ترجمه ترگمان] او در قوای ذخیره است، اما به زودی وظیفه فعال خواهد یافت
[ترجمه گوگل] او در ذخایر بوده است، اما به زودی وظیفه فعال خود را آغاز خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه active duty در جمله های نمونه

1. More than 20,000 women are on active duty.
[ترجمه ترگمان]بیش از ۲۰،۰۰۰ زن در حال انجام‌وظیفه هستند
[ترجمه گوگل]بیش از 20،000 زن وظیفه دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. About 10 were interviewed, and nine remain on active duty.
[ترجمه ترگمان]حدود ۱۰ نفر مصاحبه شدند و نه نفر در حال انجام‌وظیفه فعال باقی ماندند
[ترجمه گوگل]حدود 10 مورد مصاحبه و 9 نفر باقی ماندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is the first commander-in-chief without active duty military experience since Franklin D. . Roosevelt.
[ترجمه ترگمان]او اولین فرمانده‌کل بدون سابقه خدمت وظیفه فعال از زمان فرانکلین دی روزولت بود
[ترجمه گوگل]او نخستین قوماندان بدون تجربه نظامی وظیفه فعال از زمان فرانکلین است روزولت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. On Capitol Hill the number of policemen on active duty was doubled.
[ترجمه ترگمان]در کاپیتول هیل تعداد ماموران پلیس دو برابر شده‌است
[ترجمه گوگل]در کاپیتول هیل تعداد مأموران پلیس وظیفه فعال دو برابر شد ...

معنی کلمه active duty به انگلیسی

active duty
• military duty in which one is actively serving on a military base
on active duty
• serving in the military with regular duties and full salary

active duty را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی active duty

کلمه : active duty
املای فارسی : اکتیو دیوتی
اشتباه تایپی : شزفهرث یعفغ
عکس active duty : در گوگل

آیا معنی active duty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )