برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

active desktop

معنی active desktop در دیکشنری تخصصی

active desktop
[کامپیوتر] میز کار فعال - د رویندوز 98 و مشتقات آن ، توانایی اسشتفاده از یک صفحه وب به عنوان میزکار به این وسیله می توان صفحاتی از وب مانند اطلاعات هواشناسی و قیمت سهام راکه به طور مداوم به روز در می آیند بدون احضار تکراری یک مرورگر نمایش داد

معنی کلمه active desktop به انگلیسی

active desktop
• option to display components of internet sites directly on a personal computer (such as html and java applet items)

active desktop را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی active desktop مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )