برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1384 100 1

act on one's own initiative

معنی کلمه act on one's own initiative به انگلیسی

act on one's own initiative
• act without warrant or support; take action on one's own

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زبانی
به ابتکار خود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی act on one's own initiative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )