برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

act of God

/ˌæktəvˈgɒd/ /ˌæktəvˈgɒd/

(حقوق) قوه ی قاهره، حوادث قهری (مثل زلزله و سیل و غیره)، حوادث طبیعی، حوادک ناگهانی و غیر قابل پیش بینی طبیعی زلزله، سیل و غیره

بررسی کلمه act of God

اسم ( noun )
• : تعریف: in law, a sudden unforeseen event, esp. a natural disaster such as an earthquake, flood, or tornado, that is caused entirely by forces of nature and could not have been prevented.

واژه act of God در جمله های نمونه

1. Primitive people regarded storms as an act of God.
[ترجمه ترگمان]انسان‌های اولیه به طوفان‌ها به عنوان یک عمل خدا می‌نگریستند
[ترجمه گوگل]مردم ابتدایی طوفان را به عنوان یک عمل خداوند مورد توجه قرار دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The law holds no man responsible for the act of god.
[ترجمه حسین] قوانین هیچ کس را مسئول حوادث غیر مترقبه نمی داند.
|
[ترجمه ترگمان]قانون هیچ‌کس را مسئول عمل خدا نگه نمی‌دارد
[ترجمه گوگل]این قانون هیچ مردی را مسئول اعمال خدا نمی داند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Is that a natural catastrophe or act of God or something?
[ترجمه حسین] آیا آن مورد، یک فاجعه طبیعی بود یا یک حادثه غیر مترقبه؟|
[ترجمه ترگمان ...

معنی act of God در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] بلایای طبیعی مانند زلزله ؛ سیل ؛ طوفان و آتشفشان
[حقوق] مشیت الهی، حادثه غیر مترقبه، حادثه طبیعی، حادثه قهری، فورس ماژور

معنی کلمه act of God به انگلیسی

act of god
• deed done by god, occurrence which is not caused by man (such as a natural disaster, etc.)
• an act of god is an event that is beyond human control, especially one in which some damage or harm is done.

act of God را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساچ
دست تقدیر
سحر
طبق متون مکاتبات و اسناد : "حوادث طبیعی"، "حوادث قهری"
مَمَد
حقوق: فورس ماژور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی act of god

کلمه : act of god
املای فارسی : اکت اوف گود
اشتباه تایپی : شزف خب لخی
عکس act of god : در گوگل

آیا معنی act of God مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )