برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

act in law

معنی act in law در دیکشنری تخصصی

act in law
[حقوق] تنظیم سند قانونی (مثل قرارداد یا وصیت نامه)

act in law را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکترمحمد شکیبی نژاد
موضوع مواد183-190-191-219ملهم ازمواد227-338و348ازقانون مدنی بصورت کلی و کامل ومنجز وبزبان ساده :
زمانیکه دو یا چند طرف با قصد وهدف همپای یکدیگر برروی یک موضوع توافق و زمانیکه ارکان عقد حال چه امور حقوقی خصوصی یامدنی یا تجاری باشد Act in lawمیگویند.
هیچ وقت بدون دلیل ومستندات حرف اول در زبانهای لاتین یا رومن ژرمن را با حروف کوچک ننویسید...!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی act in law مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )