برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

acqusition

معنی acqusition در دیکشنری تخصصی

acqusition
[برق و الکترونیک] اکتساب فراند تعیین محل و ردگیری یک هواپیما یا موشک به وسیله ی رادار یا لیزر برای کسب اطلاعات ضروری کنترل آتش و به منظور اقدامات تدافعی یا تهاجمی و احتمالاً به کار انداختن یک فیوز در گلوله ی توپ یا موشک . 2. فرایند تعیین محل زیر دریایی توسط کشتی و یا تعیین محل و موقعیت یک کشتی توسط زیر دریایی با استفاده از سونار فعال یا غیر فعال . 3.فرایند تعیین محل و ردگیری یک ماهواره یا جرم فضایی توسط رادار برای محاسبه ی موقعیت و وضعیت آن .

acqusition را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی acqusition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )