برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

achromatic

/ˌækroʊˈmætɪk/ /ˌækrəʊˈmætɪk/

معنی: بی رنگ، رنگ ناپذیر، بدون ترخیم، بدون نیم پردهء میان اهنگ
معانی دیگر: (در مورد عدسی و شیشه و غیره) عبور دهنده ی نور (بدون انکسار و تجزیه ی آن به رنگ های مختلف)، نشان دهنده ی منظره بدون ایجاد نورهای منشوری، ساده، آکروماتیک، بی فام، (زیست شناسی - در رنگ کردن یاخته ها و غیره) رنگ ناپذیر، به سختی رنگ پذیر، ساخته شده از کروماتین

بررسی کلمه achromatic

صفت ( adjective )
مشتقات: achromatically (adv.)
(1) تعریف: consisting of black, gray, or white; colorless.
مشابه: neutral

(2) تعریف: able to give an image in which colors are reproduced with little or no distortion.

(3) تعریف: consisting of diatonic tones of the musical scale; without changes in pitch or key.

واژه achromatic در جمله های نمونه

1. an achromatic lens
یک عدسی ساده

2. An achromatic conformal optical system working within infrared waveband was designed by him.
[ترجمه ترگمان]یک سیستم نوری achromatic conformal بکار رفته در waveband مادون‌قرمز توسط او طراحی شد
[ترجمه گوگل]یک سیستم نورپردازی کانونی ناهموار که در موج موج مادون قرمز کار می کند، توسط او طراحی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This research was on surface color discrimination of achromatic color in congenital red - green color - vision abnormal people.
[ترجمه ترگمان]این پژوهش بر روی سطح رنگ‌آمیزی سطحی رنگ achromatic در رنگ قرمز - سبز رنگ - دید غیر عادی رنگ ظاهر شد
[ترجمه گوگل]اين تحقيق بر روي رنگ آميزي سطح رنگ آكروماتيك در رنگ مادرزادي قرمز - سبز - بينايي افراد غير طبيعي بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The achromatic principle and its design method of two-grating lens system are presented.
[ترجمه ترگمان]اصل achromatic و روش طراحی آن از سیستم دو عدسی grating ارائه شده‌است
[ترجمه گوگل]اصل آكروماتيك و روش طراحي آن از سيستم لنز دوقطبي ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف achromatic

بی رنگ (صفت)
neutral , achromatic , colorless , effeminate , gray , achromic , blate , tintless
رنگ ناپذیر (صفت)
achromatic , achromic
بدون ترخیم (صفت)
achromatic , achromic
بدون نیم پردهء میان اهنگ (صفت)
achromatic , achromic

معنی achromatic در دیکشنری تخصصی

achromatic
[شیمی] 1- بی رنگ ، بی نام 2- (در مورد عدسی و شیشه و غیره ) عبور دهنده ى نور (بدون انکسار و تجزیه ى آن به رنگ هاى مختلف )، نشان دهنده ى منظره ى بدون ایجاد نورهاى منشورى ، ساده ، آکروماتیک 3- (در رنگ کردن یاخته ها و غیره ) رنگ ناپذیر، به سختی رنگ پذیر، ساخته شده از کروماتین
[برق و الکترونیک] نابرنگ 1- بیرنگ 2- انتقال دهنده نور بدون تجزیه آن به رنگهای اصلی
[پلیمر] 1- بی رنگ ، بی نام - 2- عبور دهنده نور (در مورد عدسی و شیشه و غیره که این مواد بدون شکست و تجزیه به رنگهای مختلف نور را عبور می‏دهند) ، نشان دهنده منظره بدون ایجاد نور منشوری، ساده، آکروماتیک - 3- رنگ ناپذیر، به سختی رنگ پذیر، ساخته شده از کروماتین (معمولاً در رنگ کردن سلولها استفاده می شود) - -
[برق و الکترونیک] آنتن نابرنگ آنتنی که مشخصه آن در یک باند بسامدی معین یکنواخت است .
[برق و الکترونیک] رنگ نابرنگ درجه ای از رنگ خاکستری
[شیمی] شناساگر آکروماتیک
[برق و الکترونیک] عدسی نابرنگ ترکیبی از عدسی ها که کجراهی رنگی راتصحیح میکند معمولا از یک عدسی کوژ از جنس شیشه کراون و یک عدسی کاو از جنس شیشه فلینت تشکیل میشود . هر عدسی خطاهای عدسی دیگر را تصحیح میکند . ترکیب این دو تما رنگهای پرتو ها نوری را به نقطه کانون واحد نزدیک تر میکند
[برق و الکترونیک] مکان نابرنگ : منطقه نابرنگ ناحیه ای روی نمودار رنگمندی شامل تمام نقاطی که استانداردهای قابل قبول سفید مرجع را نمایش میدهند
achromatic point ...

معنی کلمه achromatic به انگلیسی

achromatic
• colorless, lacking color
achromatic lens
• lens composed usually of two separate lenses used to produce images free of chromatic aberrations

achromatic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
بی فام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی achromatic

کلمه : achromatic
املای فارسی : اچرمتیک
اشتباه تایپی : شزاقخئشفهز
عکس achromatic : در گوگل

آیا معنی achromatic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )