برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

achondroplasia


(بیماری مادرزادی استخوان که موجب بدهنجاری و کم رشدی اسکلت می شود) گورزایی، اکوندروپلازی

واژه achondroplasia در جمله های نمونه

1. Purpose To investigate the pathologic characteristics of achondroplasia.
[ترجمه ترگمان]هدف بررسی ویژگی‌های pathologic of
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی ویژگی های پاتولوژیک achondroplasia
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Energetic as Wan - yu is, she achondroplasia and is destined never to grow to an average size.
[ترجمه ترگمان]Energetic به عنوان وان - yu، او achondroplasia است و مقدر است که هرگز به اندازه متوسط رشد نکند
[ترجمه گوگل]انرژی به عنوان وان - یو، او achondroplasia است و مقصد هرگز به رشد به اندازه متوسط ​​است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Genetic counselling and the management of complications in achondroplasia are important.
[ترجمه ترگمان]مشاوره ژنتیکی و مدیریت پیچیدگی‌های in مهم هستند
[ترجمه گوگل]مشاوره ژنتیکی و مدیریت عوارض در achondroplasia مهم هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Twenty - five cases of achondroplasia followed for a period of recent three years are reviewed.
[ترجمه ترگمان]بیست و پنج مورد of پس ا ...

معنی achondroplasia در دیکشنری تخصصی

achondroplasia
[بهداشت] آکندروپلازی

معنی کلمه achondroplasia به انگلیسی

achondroplasia
• dwarfism, growth impairment (medicine)

achondroplasia را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی achondroplasia

کلمه : achondroplasia
املای فارسی : اچندرپلسیا
اشتباه تایپی : شزاخدیقخحمشسهش
عکس achondroplasia : در گوگل

آیا معنی achondroplasia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )