برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

acetic

/əˈsetɪk/ /əˌsiːtɪk/

معنی: ترش، مربوط به سالاد، جوهر سرکهای، سرکه مانند
معانی دیگر: (شیمی) وابسته به اسید استیک، دارای سرکه یا جوهر سرکه، سرکه دار

بررسی کلمه acetic

صفت ( adjective )
• : تعریف: pertaining to, containing, or producing vinegar or acetic acid.

- This salad dressing is too acetic for my taste.
[ترجمه مهسا] این سس سالاد برای ذائقه ی من خیلی ترش است.
|
[ترجمه ترگمان] این ادویه سالاد برای سلیقه من خیلی خوبه
[ترجمه گوگل] این پانسمان سالاد برای طعم و مزه من خیلی زود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه acetic در جمله های نمونه

1. Acetic acid is the chief active ingredient in vinegar.
[ترجمه ترگمان]اسید استیک عنصر اصلی در سرکه است
[ترجمه گوگل]اسید استیک عامل اصلی فعال سرکه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Vinegar contains acetic acid.
[ترجمه ترگمان]سرکه شامل استیک اسید است
[ترجمه گوگل]سرکه حاوی اسید استیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The acetic acid process described above is an example.
[ترجمه ترگمان]فرآیند اسید استیک که در بالا توضیح داده شد یک مثال است
[ترجمه گوگل]فرایند اسید استیک که در بالا توضیح داده شده، یک مثال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Addition of acetic acid to the urine sample dissolves the salts and clears the urine.
[ترجمه ترگمان]اضافه شدن اسید استیک به نمونه ادرار، نمک را حل می‌کند و ادرار را پاک می‌کند
[ترجمه گوگل]اضافه کردن اسید استیک به نمونه ادرار نمک را دفع می کند و ادرار را پاک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف acetic

ترش (صفت)
acerb , sour , tart , acid , vinegary , acetic , acetose , vinegarish
مربوط به سالاد (صفت)
acetic
جوهر سرکهای (صفت)
acetic
سرکه مانند (صفت)
acid , acetic

معنی عبارات مرتبط با acetic به فارسی

(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولز می سازند)، جوهر سرکه (به فرمول ch3cooh)
(شیمی - آبگونه ی بی رنگ و آتش گیر به فرمول ch3co)2o) که در آب تبدیل به اسید استیک می شود و در پلاستیک سازی کاربرد دارد) استیک انیدرید

معنی acetic در دیکشنری تخصصی

acetic
[شیمی] وابسته به اسید استیک ، داراى سرکه یا جوهر سرکه ، سرکه دار، ترش ، سرکه مانند
[علوم دامی] اسید استیک
[شیمی] اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
[صنایع غذایی] اسید استیک : یکی از ساده ترین اسیدهای آلی بفرمول CH3COOH همچنین به vinegar مراجعه کنید.
[زمین شناسی] اسید استیک ،جوهر سرکه
[شیمی] تخمیر سرکه ای

معنی کلمه acetic به انگلیسی

acetic
• of or pertaining to acetic acid or vinegar, containing acetic acid or vinegar
acetic acid
• pungent liquid acid, primary constituent of vinegar
• acetic acid is a colourless weak acid, and is the main substance in vinegar.

acetic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی acetic

کلمه : acetic
املای فارسی : استیک
اشتباه تایپی : شزثفهز
عکس acetic : در گوگل

آیا معنی acetic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )