برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

acetic acid

/əˈsetɪkˈæsəd/ /əˌsiːtɪkˈæsɪd/

معنی: سر که
معانی دیگر: (شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولز می سازند)، جوهر سرکه (به فرمول ch3cooh)

بررسی کلمه acetic acid

اسم ( noun )
• : تعریف: a clear, colorless, sour liquid compound that is the main ingredient in vinegar and is used in solvents, acetate fibers, plastics, and other products.

واژه acetic acid در جمله های نمونه

1. Acetic acid is the chief active ingredient in vinegar.
[ترجمه ترگمان]اسید استیک عنصر اصلی در سرکه است
[ترجمه گوگل]اسید استیک عامل اصلی فعال سرکه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Vinegar contains acetic acid.
[ترجمه ترگمان]سرکه شامل استیک اسید است
[ترجمه گوگل]سرکه حاوی اسید استیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The acetic acid process described above is an example.
[ترجمه ترگمان]فرآیند اسید استیک که در بالا توضیح داده شد یک مثال است
[ترجمه گوگل]فرایند اسید استیک که در بالا توضیح داده شده، یک مثال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Addition of acetic acid to the urine sample dissolves the salts and clears the urine.
[ترجمه ترگمان]اضافه شدن اسید استیک به نمونه ادرار، نمک را حل می‌کند و ادرار را پاک می‌کند
[ترجمه گوگل]اضافه کردن اسید استیک به نمونه ادرار نمک را دفع می کند و ادرار را پاک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسی ...

مترادف acetic acid

سر که (اسم)
pickle , acetic acid , acetum , vinegar

معنی acetic acid در دیکشنری تخصصی

acetic acid
[علوم دامی] اسید استیک
[شیمی] اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
[صنایع غذایی] اسید استیک : یکی از ساده ترین اسیدهای آلی بفرمول CH3COOH همچنین به vinegar مراجعه کنید.
[زمین شناسی] اسید استیک ،جوهر سرکه
[شیمی] استیک اسید یخی

معنی کلمه acetic acid به انگلیسی

acetic acid
• pungent liquid acid, primary constituent of vinegar
• acetic acid is a colourless weak acid, and is the main substance in vinegar.

acetic acid را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی acetic acid

کلمه : acetic acid
املای فارسی : استیک اسید
اشتباه تایپی : شزثفهز شزهی
عکس acetic acid : در گوگل

آیا معنی acetic acid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )