برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

accused infringer

accused infringer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفی زمانی زاده
متهم نقض کنند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی accused infringer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )