برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

according as


1- به درجه، به نسبت 2- اگر، چنانچه، همانطور که، چنانکه، به طوری که، بذانسان که، همچنانکه، بطوریکه

واژه according as در جمله های نمونه

1. Everyone contributes according as he is able.
[ترجمه استاد بزرگ] میزان مساعدت هر کس به قدر وسع او ست.
|
[ترجمه ترگمان]هر کسی با توجه به اینکه قادر به انجام این کار است، مشارکت می‌کند
[ترجمه گوگل]هر کس با توجه به اینکه قادر است کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Optimists had hoped the answer was that opposition would ebb of its own accord as evidence of growth began.
[ترجمه ترگمان]Optimists امیدوار بود که پاسخ این بود که مخالفت خود را به عنوان شاهد رشد آغاز خواهد کرد
[ترجمه گوگل]خوشبینی ها امیدوار بودند که پاسخ این پرسش باشد که مخالفان از موافقت خود به عنوان شواهد رشد آغاز می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. President Fidel Ramos welcomed the accord as a step towards restoring political stability to the country, a precondition for economic revival.
[ترجمه ترگمان]رئیس‌جمهور فیدل Ramos از این پیمان به عنوان گامی برای بازگرداندن ثبات سیاسی به کشور و پیش‌شرط احیای اقتصادی استقبال کرد
[ترجمه گوگل]ف ...

معنی according as در دیکشنری تخصصی

according as
[ریاضیات] با توجه به، برحسب این که، هرگاه، اگر، که معادل است با

according as را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی according as

کلمه : according as
املای فارسی : اککردینگ از
اشتباه تایپی : شززخقیهدل شس
عکس according as : در گوگل

آیا معنی according as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )