برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

acch

acch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا پرهیزگار
صورت دیگری از och،که بیشتر در اسکاتلندی به کار می رود،به معنی آخ(ادات تعجب و ناخشنودی از چیزی..acch!This weather
آخ، چه هوایی!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی acch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )