برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

access method

/ˈækˌsesˈmeθəd/ /ˈæksesˈmeθəd/

روش دستیابی

معنی عبارات مرتبط با access method به فارسی

معنی access method در دیکشنری تخصصی

access method
[کامپیوتر] روش دستیابی .
[کامپیوتر] روش دستیابی اصلی .
[کامپیوتر] روش دستیابی مستقیم اساسی .
[کامپیوتر] روش دستیابی قسمت بندی شده اساسی.
[کامپیوتر] روش دستیابی ترتیبی اساسی
[کامپیوتر] روش دستیابی ارتباطات راه دور اساسی
[کامپیوتر] روش دستیابی مستقیم
[کامپیوتر] روش دستیابی ترتیبی شاخص دار
[کامپیوتر] روش دتیابی صفی .
[کامپیوتر] روش دستیابی ترتیبی اندیس دار صف بندی شده .
[کامپیوتر] روش دستیابی ترتیبی صف بندی شده .

access method را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی access method
کلمه : access method
املای فارسی : عکس متد
اشتباه تایپی : شززثسس ئثفاخی
عکس access method : در گوگل

آیا معنی access method مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )