برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

accede to the ministry

معنی کلمه accede to the ministry به انگلیسی

accede to the ministry
• enter into an active position as a religious minister; be ordained into religious service

accede to the ministry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

reza ali naqieh
سمت قبول کردن, قبول کردن موقعیت دیپلماتیک و پذیرفتن درجات ممتاز مملکتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی accede to the ministry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )