برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1407 100 1

ac bias

معنی ac bias در دیکشنری تخصصی

ac bias
[برق و الکترونیک] بایاس ای سی یک سیگنال ای سی که به همراه سیگنال اصلی به هد ظبط صوت معناطیسی وارد میشود تا پاسخ بسامدی آن را بهتر کند و اعوجاج و نویز را به حداقل برساند بسامد با یاس باید چندین برابر بزرگترین بسامد موجود در سیگنال اصلی باشد

ac bias را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ac bias مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )