برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

abyssal rocks; deep seated rocks

معنی abyssal rocks; deep seated rocks در دیکشنری تخصصی

abyssal rocks; deep seated rocks
[نفت] سنگ های مغاکی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی abyssal rocks; deep seated rocks مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )