برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

abstractness

واژه abstractness در جمله های نمونه

1. I start my oil painting from the random abstractness with some consideration of colors.
[ترجمه ترگمان]من نقاشی نفتی خود را با توجه به رنگ‌ها شروع می‌کنم
[ترجمه گوگل]نقاشی روغن من از انتزاع تصادفی با توجه به رنگها شروع می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The abstractness of theory is bound to be hostile to the aesthetic experience in reading.
[ترجمه ترگمان]The نظریه محدود به تجربه زیبایی‌شناختی در مطالعه است
[ترجمه گوگل]انتزاع تئوری متکی به تجربه زیبایی شناختی در خواندن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ideographic subjectivity and abstractness results in the emphasis in "metaphysical reality" in novels.
[ترجمه ترگمان]ذهنیت \"ideographic\" و \"abstractness\" به تاکید در \"واقعیت متافیزیکی\" در رمان می‌پردازد
[ترجمه گوگل]ذهنیت و انتزاع ایدئولوگ به تأکید در واقعیت متافیزیکی در رمان ها منجر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. On image, CCP emphasizes abstractness while English verse tries to depict the real world.
[ترجمه ...

معنی abstractness در دیکشنری تخصصی

abstractness
[ریاضیات] تجرید

معنی کلمه abstractness به انگلیسی

abstractness
• quality of being abstract, state of being separate from the concrete or the real

abstractness را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی abstractness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )