برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

abstainer


پرهیزکننده، پرهیزگار، کسیکه ازاستعمال مسکرات پرهیزدارد

واژه abstainer در جمله های نمونه

1. Abstainer: a weak person who yields to the temptation of denying himself a pleasure.
[ترجمه ترگمان]یک آدم ضعیف که تسلیم وسوسه می‌شود تا خودش را ارضا کند
[ترجمه گوگل]عقب افتادن یک فرد ضعیف که به وسوسه خودخواهی خود رضایت می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Abstainer: a weak person who yield to the temptation of deny himself a pleasure.
[ترجمه ترگمان]abstainer: یک آدم ضعیف که تسلیم وسوسه می‌شود تا خودش را ارضا کند
[ترجمه گوگل]عقب افتادن یک فرد ضعیف که به وسوسه خود رضایت می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Airport - Steve abstainer Have you ever lost their luggage at the airport?
[ترجمه ترگمان]- آیا تا به حال چمدان‌ها را در فرودگاه گم کرده‌اید؟
[ترجمه گوگل]Airport - Steve abstainer آیا تا به حال توقیف خود را در فرودگاه انجام داده اید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He is practically a total abstainer and I can affirm that he sleeps on a straw litter and eats the most Spartan food, cold dried grocer's peas.
[ترجمه ترگمان]در واقع او ...

معنی عبارات مرتبط با abstainer به فارسی

کسیکه از استعمال نوشابه پرهیز ننماید، پرهیز گار، نا پرهیز گار

معنی کلمه abstainer به انگلیسی

abstainer
• one who refrains from, one who denies oneself something (especially something pleasurable)

abstainer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahsan
My teacher is an abstainer

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی abstainer

کلمه : abstainer
املای فارسی : ابستینر
اشتباه تایپی : شذسفشهدثق
عکس abstainer : در گوگل

آیا معنی abstainer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )