برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

absorptive

/əbˈsɔːptɪv/ /əbˈsɔːptɪv/

معنی: جاذب، جذب کننده

واژه absorptive در جمله های نمونه

1. Their luminal surfaces possess microvilli which increase the absorptive capacity of the cells.
[ترجمه ترگمان]سطوح luminal دارای microvilli هستند که ظرفیت جذب سلول‌ها را افزایش می‌دهند
[ترجمه گوگل]سطوح لومینال آنها حاوی میکروویلی ها هستند که ظرفیت جذب سلول ها را افزایش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Wage levels have risen and the absorptive capacity of industry has decreased.
[ترجمه ترگمان]میزان دست‌مزد افزایش‌یافته است و ظرفیت جاذب کاهش می‌یابد
[ترجمه گوگل]سطح دستمزد افزایش یافته است و ظرفیت جذب صنعت کاهش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Chitosan an obviously absorptive effect to fat, and has been used to make latest diet pills.
[ترجمه ترگمان]کیتوزان به طور آشکار دارای تاثیر جاذب برای چربی بود و برای تهیه آخرین قرص رژیم غذایی مورد استفاده قرار گرفت
[ترجمه گوگل]Chitosan به طور قابل توجهی جذب کننده به چربی است، و استفاده شده است برای ایجاد آخرین قرص های رژیم غذایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Absorptive boundary condition for absorbing man-made boundary reflection must be required in the numeric ...

مترادف absorptive

جاذب (صفت)
absorbent , adsorbent , catchy , absorbing , engrossing , attractive , absorptive , bibulous , catching , mesmeric , fruity
جذب کننده (صفت)
absorptive

معنی absorptive در دیکشنری تخصصی

absorptive
[شیمی] جاذب ، جذب کننده
[پلیمر] جاذب ، جذب کننده
[برق و الکترونیک] تضعیف کننده حذبی بخشی از موج سنج که دارای ماده تلف کننده برای سیدن به اتلاف ارسال مطلوب است
[شیمی] ضریب جذب
[عمران و معماری] خروجی جاذب
[شیمی] ضریب جذب

معنی کلمه absorptive به انگلیسی

absorptive
• capable of absorbing, capable of taking in
absorptive capacity
• ability to receive, ability to soak up
absorptive power
• power or capacity to absorb; tendency to absorb or soak up

absorptive را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی absorptive

کلمه : absorptive
املای فارسی : ابسرپتیو
اشتباه تایپی : شذسخقحفهرث
عکس absorptive : در گوگل

آیا معنی absorptive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )