برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1604 100 1
شبکه مترجمین ایران

absorption of neutrons;capture of neutrons

معنی absorption of neutrons;capture of neutrons در دیکشنری تخصصی

absorption of neutrons;capture of neutrons
[نفت] جذب نوترون ها

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی absorption of neutrons;capture of neutrons مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )