برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1708 100 1
شبکه مترجمین ایران

absorbing Markov chain

معنی absorbing Markov chain در دیکشنری تخصصی

absorbing Markov chain
[آمار] زنجیر مارکوف جاذب

absorbing Markov chain را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی absorbing Markov chain مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )