برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1546 100 1
شبکه مترجمین ایران

absolute value of a complex number

معنی absolute value of a complex number در دیکشنری تخصصی

absolute value of a complex number
[ریاضیات] مطلق عدد مختلط، مدول یک عدد مختلط، قدرمطلق یک عدد مختلط، اندازه ی یک عدد مختلط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی absolute value of a complex number مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )