برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

absolute unit

معنی absolute unit در دیکشنری تخصصی

absolute unit
[برق و الکترونیک] واحد مطلق واحدی که بر اساس واحدهای بنیادی جرم ، طول زمان ، بار تعریف شده است مانند واحدهای الکتروستاتیکی و الکترومعناطیسی سانتیمتر گرم - ثانیه و واحجدهای الکترومعناطیسی متر - کیلوگرم - ثانیه -آمپر

absolute unit را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی absolute unit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )