برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

absolute unit

معنی absolute unit در دیکشنری تخصصی

absolute unit
[برق و الکترونیک] واحد مطلق واحدی که بر اساس واحدهای بنیادی جرم ، طول زمان ، بار تعریف شده است مانند واحدهای الکتروستاتیکی و الکترومعناطیسی سانتیمتر گرم - ثانیه و واحجدهای الکترومعناطیسی متر - کیلوگرم - ثانیه -آمپر

absolute unit را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی absolute unit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )