برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

absolute temperature

/ˈæbsəˌluːtˈtemprətʃər/ /ˈæbsəluːtˈtemprətʃə/

حرارت مطلق (که از حرارت صفر مطلق محاسبه می شود و این محاسبه به معیار kelvin است یا به معیار rankine)، دمای بی چون، دمای مطلق

بررسی کلمه absolute temperature

اسم ( noun )
• : تعریف: temperature measured on a scale in which zero equals the lowest temperature that can be obtained physically.

واژه absolute temperature در جمله های نمونه

1. The frequency different has reflected the organization absolute temperature difference directly.
[ترجمه ترگمان]فرکانس متفاوت، تفاوت دمای مطلق سازمان را به طور مستقیم منعکس کرده‌است
[ترجمه گوگل]فرکانس متفاوت، اختلاف دما مطلق سازمان را به طور مستقیم منعکس می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The pressure of a gas is ( directly ) proportional to its absolute temperature when volume remains constant.
[ترجمه ترگمان]فشار گاز (به طور مستقیم)متناسب با دمای مطلق آن است وقتی که حجم ثابت باقی می‌ماند
[ترجمه گوگل]فشار حجم گاز (به طور مستقیم) متناسب با دما مطلق آن است که حجم ثابت باقی می ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Infrared diagnosis system of high voltage transmission lines based on absolute temperature difference is put forward in this paper.
[ترجمه ترگمان]سیستم تشخیص مادون‌قرمز خطوط انتقال ولتاژ بالا براساس اختلاف دمای مطلق در این مقاله مطرح شده‌است
[ترجمه گوگل]سیستم تشخیص مادون قرمز خطوط انتقال ولتاژ بالا بر اساس اختلاف درجه حرارت مطلوب در این مقاله ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی absolute temperature در دیکشنری تخصصی

absolute temperature
[شیمی] حرارت مطلق (که از حرارت صفر مطلق محاسبه می شود و این محاسبه به معیار Kelvin است یا به معیار Rankine) دماى بی چون ، دماى مطلق
[شیمی] مقیاس دمای مطلق ، مقیاس مطلق
[برق و الکترونیک] مقیاس دمای مطلق مقیاس دمایی که صفر آن مطلق دما 273/16 سانتی گراد یا 495/69 فرانگهایت است متداولترین نوع آن مقیاس کلوین بر اساس درجه سلسیوس ( سانتیگراد ) است . صفر مطلق 0 کا آب در 273/16 کا یخ میبندد و در 373/16 کا میجوشد . مقیاس رانکین بر اساس درجه فارنهایت است که در آن آب در 491/69 درجه آر یخ میبندد و در 671/69 درجه آر میجوشد
[شیمی] دمای مطلق تقریبی

معنی کلمه absolute temperature به انگلیسی

absolute temperature
• temperature as measured using a scale in which the hypothetical lowest possible temperature is marked as zero (thermodynamics)

absolute temperature را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی absolute temperature

کلمه : absolute temperature
املای فارسی : ابسلوت تمپرتور
اشتباه تایپی : شذسخمعفث فثئحثقشفعقث
عکس absolute temperature : در گوگل

آیا معنی absolute temperature مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )