برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1418 100 1

absolute temperature scale

معنی absolute temperature scale در دیکشنری تخصصی

absolute temperature scale
[شیمی] مقیاس دمای مطلق ، مقیاس مطلق
[برق و الکترونیک] مقیاس دمای مطلق مقیاس دمایی که صفر آن مطلق دما 273/16 سانتی گراد یا 495/69 فرانگهایت است متداولترین نوع آن مقیاس کلوین بر اساس درجه سلسیوس ( سانتیگراد ) است . صفر مطلق 0 کا آب در 273/16 کا یخ میبندد و در 373/16 کا میجوشد . مقیاس رانکین بر اساس درجه فارنهایت است که در آن آب در 491/69 درجه آر یخ میبندد و در 671/69 درجه آر میجوشد

absolute temperature scale را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی absolute temperature scale مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )